Category Archives: หัวปั๊มลม

หัวปั๊มลมที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้งาน

หัวปั๊มลมเครื่องอัดอากาศหมายถึงกลไกที่ใช้ในการเก็บอากาศที่มีแรงดันสูงไว้ในถังพักหรือภาชนะอื่นๆ เมื่ออากาศภายในถูกปล่อยออกภายใต้การควบคุมหัวปั๊มลมอากาศจะถูกเปลี่ยนให้เป็นแรงที่ค่อนข้างมาก แรงนี้สามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนเครื่องมือและเครื่องจักรจำนวนมากตัวอย่างเช่นหัวปั๊มลมอากาศอัดถูกบีบอัดอย่างมากในเครื่องปรับอากาศหรือที่ปั๊มยาง ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือขับเคลื่อนด้วยลมจึงถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เป็นผลมาจากน้ำหนักเบาและการติดตั้งและการใช้งานที่สะดวกหัวปั๊มลม หัวปั๊มลมยกตัวอย่างปั๊มคอมเพรสเซอร์การเพิ่มขึ้น หัวปั๊มลมของอากาศภายในจะทำให้แรงดันภายในเพิ่มขึ้นโดยตรงหัวปั๊มลมแรงดันภายในขึ้นและลงจะกำหนดสถานะของปั๊มคอมเพรสเซอร์เมื่อความดันถึงจุดหนึ่งปั๊มจะปิดโดยอัตโนมัติหัวปั๊มลมและเมื่อแรงดันออกมากพอจนค่อนข้างต้องการระดับต่ำ ปั๊มจะกลับมาทำงานอีกครั้งหัวปั๊มลมกระบวนการดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการโดยอัตโนมัติอันที่จริงมีประเภทคอมเพรสเซอร์ให้เลือกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เป็นประเภทที่มีสกรูโรตารีหรือบานเลื่อนแบบหัวปั๊มลม 2 สูบโดยมีการออกแบบแบบแรงเหวี่ยงบนโครงสร้างและปั๊มอัดลูกสูบอันที่จริงหัวปั๊มลมนั้นขับเคลื่อนด้วยลูกสูบซึ่งคล้ายกับ หัวปั๊มลมของหลอดฉีดยาลูกสูบและกระบอกสูบทำงานร่วมกันเพื่อบังคับให้อากาศภายในทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกันระหว่างวาล์วไอดีและวาล์วทางออกหัวปั๊มลมและความดันก็สูงขึ้นหัวปั๊มลมดังนั้นปั๊มนี้จึงเรียกว่าคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปั๊มประเภทนี้ประกอบด้วยกระบอกสูบแบบปิดซึ่งลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาโดยก้านสูบก้านสูบถูกบานพับอีกครั้งด้วยล้อที่หมุนด้วยมอเตอร์ ระหว่างจังหวะดูดวาล์วดูดจะเปิดและวาล์วส่งยังคงปิดอยู่และน้ำจะเข้าสู่กระบอกสูบหัวปั๊มลมระหว่างจังหวะการส่ง วาล์วส่งจะเปิดและวาล์วดูดยังคงปิดอยู่หัวปั๊มลมและน้ำจะถูกบังคับผ่านท่อส่ง มีทางเข้าสำหรับรองพื้นซึ่งจำเป็นสำหรับการสตาร์ทปั๊มปั๊มลูกสูบมีลักษณะดังต่อไปนี้หัวปั๊มลม สิ่งแรกคือประสิทธิภาพสูงหัวปั๊มลมประการที่สอง สามารถเข้าถึงความกดดันที่สูงมาก การเปลี่ยนแปลงของแรงดันแทบไม่ส่งผลต่ออัตราการไหล ดังนั้นปั๊มนี้สามารถให้การไหลของกระแสที่เสถียรคุณลักษณะที่สามคือปั๊มนี้มีหัวปั๊มลมซึ่งสะดวกมากในการขนส่งส่วนผสมของของเหลวและก๊าซได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษหัวปั๊มลม ก็สามารถขนส่งของเหลวโคลน คอนกรีต และอื่นๆ ได้ ประการที่สี่ อัตราการไหลและความดันมีชื่อเสียงในด้านการเคลื่อนที่แบบหุนหันพลันแล่นที่ค่อนข้างใหญ่ https://www.bigair168.com/ หัวปั๊มลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปั๊มแบบใช้ครั้งเดียว เนื่องจากความเร็วของลูกสูบที่เร่งขึ้นและความไม่สม่ำเสมอของของเหลวที่ปล่อยออกมาหัวปั๊มลมการเคลื่อนที่แบบหุนหันพลันแล่นของปั๊มจึงมีขนาดใหญ่ขึ้นหัวปั๊มลมโดยทั่วไปแล้ว ควรติดตั้งโดมอากาศบนท่อระบายเพื่อให้อัตราการไหลค่อนข้างเท่ากัน

Posted in หัวปั๊มลม | Comments Off on หัวปั๊มลมที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้งาน