Category Archives: รับจัดไฟแนนซ์รถ 

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์รับจัดไฟแนนซ์รถในการรักษาความปลอดภัยของการรีไฟแนนซ์เครดิตอัตโนมัติ

โดยทั่วไปคะแนนเครดิตที่ไม่ดีจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาก บางครั้งอาจส่งผลเสียต่อการรีไฟแนนซ์รถยนต์ของคุณ  อาจทำให้คุณต้องจ่ายค่าประกันมากขึ้น รับจัดไฟแนนซ์รถ  แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ของคุณในช่วงแรกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนปีที่สามหรือสี่ แต่ผลประโยชน์หลังจากปีที่สี่น้อยกว่ามาก ดอกเบี้ยของสินเชื่อรถยนต์ของคุณจะได้รับการชำระในระหว่างการชำระเงินก่อนกำหนดดังนั้นคุณควรขอการรีไฟแนนซ์รถยนต์ทันทีที่อัตราดอกเบี้ยลดลง ผู้ที่มีคะแนนเครดิตไม่ดีจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงมากถึงมากถึง 20 ถึง 25% เปอร์เซ็นต์ มันยากมากที่จะจ่ายในระยะยาว เคล็ดลับต่อไปนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีคะแนนเครดิตไม่ดี 1. รอสองสามเดือน: รออย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือนหลังจากกู้สินเชื่อรถยนต์คันแรก หลังจากผ่านไป 6 เดือนคุณสามารถเริ่มมองหา บริษัท รีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ ในการรีไฟแนนซ์คุณไม่ได้รับสินเชื่อมากขึ้น คุณเพิ่งโอนเงินจากสถาบันการเงินหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่ง โดยการโอนเงินกู้คุณสามารถลด APR ของคุณ เวลาส่วนใหญ่สถาบันการเงินไม่ได้คัดค้านการย้ายดังกล่าว 2. รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ:รับจัดไฟแนนซ์รถ   หากคุณไม่สามารถหา บริษัท รีไฟแนนซ์อัตโนมัติให้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญบางคน มีหลายเว็บไซต์ที่ค้นหาการรีไฟแนนซ์รถยนต์สำหรับผู้ที่มีเครดิตไม่ดี 3. ชำระเงินต้น: คุณสามารถซื้อ APR ราคาไม่แพงโดยการส่งเงินต้นบางส่วนไปยังสถาบันการเงิน นี่เป็นวิธีที่ดีในการลดคะแนน APR ให้น้อยลง คุณได้รับประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์รถยนต์และในเวลาเดียวกันคุณจะชำระคืนเงินกู้รถยนต์ของคุณอย่างรวดเร็ว 4. เก็บรักษาบันทึกธนาคารที่ดีเป็นเวลา 6 เดือน: ธนาคารและสถาบันการเงินส่วนใหญ่มองหาบันทึกธนาคาร 6 … Continue reading

Posted in รับจัดไฟแนนซ์รถ  | Comments Off on คำแนะนำที่เป็นประโยชน์รับจัดไฟแนนซ์รถในการรักษาความปลอดภัยของการรีไฟแนนซ์เครดิตอัตโนมัติ