Category Archives: ดูดส้วม

รถดูดเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับการดูดส้วม

การจัดการของเสียไม่เคยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากไปกว่าการใช้รถดูดฝุ่นที่ซื้อมาเพื่อกำจัดเศษของเหลว เมืองต่าง ๆ พึ่งพารถบรรทุกขยะเพื่อทำงานสกปรก อย่างไรก็ตาม ดูดส้วมออกแบบมาเพื่อจัดการกับขยะในครัวเรือนทั่วไปที่ปกติจะใส่ไว้ในถังขยะและถังขยะเท่านั้น รถดูดฝุ่นเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาดูดส้วมสำหรับขยะเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกากตะกอน ของเหลว หรือแบบแห้งเหมือนอิฐการจัดการกับน้ำเสียเป็นส่วนสำคัญ ของการจัดการของเสีย ต่างจากขยะมูลฝอย ดูดส้วมน้ำเสียสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า ดังนั้นจึงต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดูดส้วมน้ำเสียดิบมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติแม้แต่สิ่งปฏิกูลที่ทิ้งบนดินแห้งก็มีศักยภาพที่จะซึมผ่านพื้นดินและหาทางลงสู่ลำธารใต้ดินได้ดูดส้วมแม้ว่าสิ่งปฏิกูลในประเทศส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารอินทรีย์ แต่ก็ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก หากจัดการผิดวิธี น้ำเสียอาจก่อให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงต่อสุขภาพ เมื่อนำกลับมาใช้ใหม่กับแหล่งน้ำโดยไม่บำบัด น้ำเสียมีฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสูงดูดส้วม ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในน้ำจืดและน้ำเค็ม เช่น ปลาและสาหร่าย ดูดส้วมที่ความเข้มข้นสูง มันสามารถดูดชีวิตจากบ่อน้ำหรือทะเลสาบได้อย่างแท้จริงของเสียยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ ของเหลวเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนผสมของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ดูดส้วมซึ่งทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ในอุดมคติสำหรับเชื้อโรค ที่เป็นพาหะนำโรค หากจัดการผิดวิธี ดูดส้วมน้ำเสียอาจก่อให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงต่อสุขภาพได้รถดูดฝุ่นทำหน้าที่เป็นรถขนขยะสำหรับของเสียที่เป็นของเหลว แทนที่จะเป็นท่อระบายน้ำที่นำไปสู่แม่น้ำหรือลำธาร ดูดส้วมสถานประกอบธุรกิจและบ้านเรือนอาจมีถังเก็บขยะของเหลวที่เรียกว่าถังบำบัดน้ำเสีย ดูดส้วมธุรกิจส่วนตัวหรือเทศบาลสามารถซื้อรถบรรทุกสุญญากาศได้ จากนั้นจะนำของเหลวที่สะสมอยู่ในถังบำบัดน้ำเสียและขนส่งไปยังโรงบำบัด ยานพาหนะเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นภาชนะบรรจุของเหลวขนาดใหญ่ ในบริเวณใกล้เคียงข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้รถดูดฝุ่นคือมันทำหน้าที่เป็นวิธีการที่ปลอดภัยดูดส้วมสำหรับการถ่ายเทน้ำโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ยานพาหนะเหล่านี้ดูดส้วมโดยพื้นฐานแล้วเป็นภาชนะบรรจุของเหลวขนาดใหญ่บนล้อ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยที่ของเหลวจะหกในขณะที่กำลังขับไปที่โรงบำบัดการนำของเหลวที่ปนเปื้อนออกโดยใช้อุปกรณ์นี้ไม่ต้องมีการสัมผัสกับมนุษย์แต่อย่างใด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง เพียงเล็กน้อยที่คนงานจะเกิดการปนเปื้อน ท่อดูดยาวที่เชื่อมต่อกับถังผ่านปั๊มจะดูดเศษขยะทั้งหมดโดยอัตโนมัติ … Continue reading

Posted in ดูดส้วม | Comments Off on รถดูดเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับการดูดส้วม