Category Archives: กระเบื้องยางลายไม้

ประเด็นด้านความปลอดภัยที่สำคัญของกระเบื้องยางลายไม้

การไปฟิตเนสเป็นกิจวัตรประจำวันหรือ กระเบื้องยางลายไม้ประจำสัปดาห์ที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยอุปกรณ์ระดับมืออาชีพที่มีให้ ผู้คนสามารถพัฒนามวลกล้ามเนื้อ ลดน้ำหนัก หรือปรับปรุงรูปร่างของร่างกายได้  กระเบื้องยางลายไม้นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่โรงยิมมี ปัญหาพื้นฐานประการหนึ่งสำหรับการดำเนินงานยิม ได้แก่ การทำให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและสมาชิกในโรงยิมปลอดภัย ประเด็นด้านความปลอดภัยที่สำคัญประการหนึ่ง กระเบื้องยางลายไม้ในการทำให้ฟิตเนสยิมสำเร็จและประสบความสำเร็จคือการออกแบบพื้นที่บนพื้นยิมเป็นพื้นที่พลุกพล่านที่มีคลาสแอโรบิก คลาสสปิน โยคะ และการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดอุปกรณ์ออกกำลังกายให้แก่ลูกค้ายิมอีกด้วย ในบรรดาพื้นที่ที่ผู้คนใช้ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย กระเบื้องยางลายไม้ที่เพิ่มขึ้นมักจะรวมอยู่ในห้องยกน้ำหนัก ดังนั้นพื้นห้องยกน้ำหนักจึงมักถูกติดตั้งโดยใช้พื้นยางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะยกและออกกำลังกายน้ำหนัก https://www.t-flexmaster.com/ ตามมาตรฐานความปลอดภัย ขอแนะนำให้ใช้พื้นยางหนา 3/8 นิ้ว และเพื่อป้องกันพื้น เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุปูพื้นยางชนิดใดในโรงยิม คุณภาพและประสิทธิภาพควรมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอโดยปกติห้องยกน้ำหนักจะติดตั้งด้วยยางหรือวัสดุที่เป็นยาง กระเบื้องยางลายไม้เพื่อให้ฐานรากมีความปลอดภัยมากขึ้น วัสดุปูพื้นประเภทนี้มีทั้งแบบม้วน กระเบื้อง และกระเบื้องประสาน ตามมาตรฐานความปลอดภัย กระเบื้องยางลายไม้ ขอแนะนำให้ใช้พื้นยางหนา 3/8 นิ้วสำหรับใช้ในโรงยิม เพื่อให้มีการป้องกันและความทนทานที่เพียงพอในขณะที่โรงยิมขนาดใหญ่ใช้ม้วนยาง โรงยิมขนาดเล็กอาจใช้กระเบื้องที่เชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง กระเบื้องยางลายไม้กระเบื้องที่เชื่อมต่อกันช่วยให้เจ้าของโรงยิมขนาดเล็กหรือเจ้าของโฮมยิมสามารถถอดกระเบื้องและนำติดตัวไปด้วยได้หากตัดสินใจย้าย กระเบื้องปูพื้นยางประสานใช้ระบบประสาน … Continue reading

Posted in กระเบื้องยางลายไม้ | Comments Off on ประเด็นด้านความปลอดภัยที่สำคัญของกระเบื้องยางลายไม้